Kontaktai: +370 6 275 86 29  eventofonas@gmail.com


Socialinėje sistemoje, su vaikais dirbantiems specialistams

Kviečiu nelikti vieniems su profesiniais įšūkiais, sunkumais, jeigu:

🔸 negaunate pakankamai nešališkos, objektyvios pagalbos;
🔸reikalingos konkrečios temos, srities individualios konsultacijos, kuriose
nereikėtų jausti diskomforto kalbantis bet kokiu aktualiu klausimu, negu, kad grupėje/kolektyve;
🔸jaučiate poreikį tobulėti profesiškai, ugdyti įvairius įgūdžius, kurie
leistų jaustis tvirčiau, padėtų siekiant daugiau;
🔸turite sudėtingų profesinių situacijų, kuriose
būtų reikalinga pagalba susidėliojant galimų Jūsų profesinių veiksmų planą, pagalba, papildomos įžvalgos, palaikymas
🔸 o gal paprasčiausiai reikalingos individualios konsultacijos mentorystės principu, kad
jaustumėtės tvirčiau atliekamame darbe,
galėtumėte aptarti neraminančius profesinius, sisteminius ar kt. klausimus, atvejus?


🙏✅ Mano darbo tikslas - dalinantis nepriklausoma, objektyvia, multidisciplinine, tarptautine patirtimi, žiniomis, prisidėti / padėti Jums, siekiant
kokybiškų, profesionalių darbo su klientu, asmeninių profesinių rezultatų.


📍Vienos iš temų pavyzdžių, galimų darbo drauge tikslų:
▫️darbas su šeimomis, ryšio mezgimas, socialinis darbas / atvejo vadyba, atvejų nagrinėjimas, aptarimas;
▫️darbas su vaikais, jaunimu, ryšio mezgimas, palaikymas;
▫️teisinių, sisteminių žinių ugdymas socialinėje sistemoje (aktualūs teisės aktai, jų supratimas, taikymas praktikoje ir kt.);
▫️sisteminių žinių, įgūdžių ugdymas arba gerinimas dirbant socialinėje sistemoje, pavyzdžiui bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir kt.;
▫️bendravimas / bendradarbiavimas su klientais, darbo ar konsultacijų su klientu, tikslų siekimo strukūra, darbo organizavimas / sistemingumas;
▫️raštingumo, dokumentacijos / efektyvaus, išsamaus darbo fiksavimo, organizavimo įgūdžių gerinimas;
▫️sudėtingų atvejų analizės, tikslų išsikėlimai, veiksmų nusimatymai ir kt.


📍 Praktinės, teminės individualios konsultacijos aktualiomis temomis, tokiomis kaip:
▫️smurtas prieš vaikus, rūšys, atpažinimas, veiksmai;
▫️paslaugų teikimas, inovatyvumas socialiniame darbe/darbe su vaikais;
▫️vaiko teisių apsauga, kitų institucijų atsakomybės socialinėje sistemoje;
▫️vaikų vystymasis, emocinė gerovė ir kt.
👆 Jeigu dirbate socialinėje sistemoje, su vaikais, jaunimu, šeimomis,
esate socialinis darbuotojas, atveji vadybininkas, socialinis pedagogas ar kt. specialistas


✅ Maloniai kviečiu drąsiai kreipkitės apie tai, koks yra Jūsų asmeninis profesinis poreikis konsultacijoms ar mentorystei.
pasitarsime dėl konsultacijų poreikio, kiekio, tikslo(-ų), kainos 👋📨


Galimos tiek gyvos konsultacijos Vilniuje, tiek nuotoliniu būdu ✅
Galimos periodinės ar vienkartinės / pagal poreikį konsultacijos.

Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram
LinkedIn